Alo 157 İmdat Yardım Hattı Nedir? Hangi Durumlarda Aranır?

Alo-157 (İnsan/Kadın/Çocuk Ticareti Mağdurları Acil Yardım ve İhbar Hattı) Kadın Ticaretine Karşı ‘Alo 157’

– 157 Yardım Hattı Nedir?

157 Yardım Hattı haftanın 7 günü, günün 24 saati hizmet vermektedir. Cep telefonları da dahil olmak üzere, Türkiye içindeki tüm telefonlardan 157 numarası aranarak bu hatta ulaşılabilir. Yardım hattı, insan ticareti mağdurlarının kurtarılmasına destek sağlanması amacıyla kurulmuştur. Hat, aynı zamanda insan ticareti riski altında bulunan bireylere, acil durumları içermeyen bir temelde bilgi sağlamaktadır. Bu, vizeler ve mağdur durumdaki göçmenlerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerine ilişkin prosedürler ile ilgili bilgileri de içermektedir.

– Yardım Hattı Kim Tarafından İdare Edilecek?

Yardım Hattı şu an Uluslararası Göç Örgütü tarafından işletilmektedir. IOM yardım hattını Kasım 2005’e kadar işletecektir. Hattın işletimi daha sonra açık ihale prosedürü ile seçilecek vasıflı bir Türk sivil toplum örgütüne devredilecektir.

– Türkiye neden insan ticareti mağduru bireyler için bir yardım hattına ihtiyaç duyuyor?

Türkiye, insan ticareti mağduru bireyler için gidilecek yerlerin başında gelmektedir. 2004 yılında, icra makamları tarafından, Türkiye’de insan ticareti mağduru 266 kişinin kimlikleri teşhis edilmiştir. Bu rakamın, insan ticareti ile Türkiye’ye gelen kişilerin toplam sayısının küçük bir bölümünü yansıttığı düşünülmektedir. Bir Yardım Hattı’nın kurulması insan ticareti mağduru olan bu kişilerin kurtarılması ve korunmasına yönelik önemli bir adım olarak görülmektedir. İnsan ticareti alanındaki uzmanlar da, bir insan ticareti yardım hattının kurulmasının insan ticareti ile mücadeleye ilişkin ulusal ve bölgesel stratejilerin temel bir parçasını teşkil ettiğini uzun süre önce kabul etmiştir.

– 157 Yardım Hattı Fiilen Nasıl Çalışıyor?

Operatörler hem acil durum kurtarma çalışmalarının koordinasyonu, hem de daha düşük aciliyetteki risklerde destek gösterme ile ilgili eğitim görmüşlerdir. Bir aramaya cevap verdiklerinde, bir tehdit ve risk değerlendirmesi yaparlar. Anahtar sorular: Arayan kişi yakın bir risk altında mıdır? Güvenli bir yere geçebilir mi? Büyük bir tehdit söz konusu olduğunda; operatörler kurtarma ve müdahale sağlanması için polis ile irtibat kurar. Yardım Hattı’nın başarılı bir şekilde işletilmesi, icra makamları ve topluluk temsilcileri arasında güçlü bir işbirliği olmasına bağlıdır.

– Yardım Hattı’nın tanıtımını yapmak için ne gibi adımlar atıyorsunuz?

IOM, Türk Hükümeti ile yakın koordinasyon içinde, Doğu Avrupa, Türkiye ve Eski Sovyet Bloku’nun anahtar ülkelerinde birçok ülkeyi içeren bir tanıtım kampanyası yürütmektedir. Tanıtım kampanyası Türkiye, Ukrayna ve Moldova’da televizyon reklamlarını ve diğer reklamların yanında Türkiye’de pasaport eklerini içermektedir. Ukrayna’da, Crimea ve Odessa’daki Sivil Toplum Örgütleri kritik deniz ve hava limanlarında pasaport eklerini dağıtmaktadır. Bu, türünün birçok ülkeyi içeren ilk örneğidir.