Her yöne sınırsız 10 dakikalık paketten alan Avea abonelerinin 3 bin dakikayı geçen görüşmeleri ücretlendirilecek. Avea operatörü 2009 Mart ayında uygulamaya koyduğu 10 bin dakika her yöne sınırsız konuşma paketini tek taraflı olarak 3 bin dakikaya düşürdüğünü mesajla abonelerine duyurdu.
Numara taşımayla operatörler arasında artan rekabet vatandaşa ucuz konuşma olarak yansıdı. 9 ayda 5.5 milyon kişi numarasını başka operatöre taşırken, GSM şirketleri müşteri çekebilmek için kampanya üstüne kampanya yaptı. Özellikle ‘kamu’ tarifesiyle, operatörler arasındaki rekabet iyice kızıştı. Avea’nın 10 bin dakika üzerinden vergiler dahil aylık 66 TL ile ücretlendirdiği kamu tarifesini Turkcell’in 1200 dakika karşılığı her yöne 35 TL tarifesi izledi. Aradaki rekabet vatandaşın ucuz konuşması şeklinde yansısa bile Avea, abonelerine görülmemiş bir uygulama yaptı.

Tüm kamu hattını Mart ayında Avea’nın yeni çıkarttığı her yöne sınırsız 10 bin dakika 55 lira vergileriyle birlikte 66 lira olan tarifeye geçtiğini belirten Mehmet Özgür, Avea’nın görülmemiş uygulaması ile şaşkına döndüğünü belirtiyor. Her ay telefon sayacını sıfırladığını ve aylık 3 bin ile 3 bin 500 dakika arasında görüşme yaptığını dile getiren Özgür, 10 bin dakikanın yarısını bile kullanmamasına rağmen Avea’dan 24 Temmuz 2009’da kendisine uyarı mesajı geldiğin belirtti. Telefonun ekranında ‘Tarife kullanınız makul seviye üstünde olup aynı kullanım devam ederse ek bedel talep etme ve hattınızı kapatma dahil haklarımızın saklı olduğunu hatırlatırız.’ mesajını görünce şaşırdığını kaydeden Özgür, hemen müşteri hizmetlerini aradığını ifade etti. “Biz bunu herkese gönderiyoruz.” cevabıyla karşılaştığını savunan Özgür, telefonuna 27 Ağustos 2009 da gelen ” Tarifenizin 10 bin dakikalık sınırı kalkmıştır.Aylık yurt içi arama süresi 3 bin dakika ve aranan farklı telefon numaraları 75 ‘i ararsa yurt içi her yöne 12 kr/dk arayabilirsiniz” mesejı ile adeta yıkıldığını söyledi. Özgür ” 2009 Mart ayında bu tarifeye geçerken aylık sabit 66 TL’ lik ücrete ek olarak bir defaya mahsus 66 TL ödedik. O tarihlerde dakika sınırlamaları olan daha düşük ücretli tarifelerde vardı. Ama ben 66 TL karşılığında sınırsız 10 bin dakikalık paketi seçtim. Şimdi avea bana diyor ki yine 66 TL ödeyeceksin fakat 3 bin dakika konuşacaksın. Benim konuşma süremi kısaltıyorsan ücretimi de düşür. Veya yeni bir paket açıkla hangisi hesabıma gelirse kendi rızamla o pakete geçeyim. Böyle tek taraflı uygulama nasıl olur?” şeklinde tepki gösterdi.

Avea müşteri hizmetleri kilitlendi
Benzer mesajla şaşkına dönen aboneler Avea müşteri hizmetlerini aradı. Müşteri hizmetleri numarası ise kilitlendi. Avea arandığında ‘aradığınız numara yanlıştır’ anonsu duyuluyor.

Tüketiciler Derneği ise son dönemde Avea’yla ilgili kendilerine gelen şikayetler üzerine, konuyla ilgili bir basın açıklaması yayımladı. İşte, Avea’yı verdiği taahhütleri yerine getirmeye davet ediyoruz! başlıklı açıklama

Avea’yı verdiği taahhütleri yerine getirmeye davet ediyoruz! Son zamanlarda tüketicilerden, Tüketiciler Derneği’ne “Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin “Her Yöne 1000 Tarifesine” ilişkin çok sayıda şikayetler (yağmur gibi) gelmiş ve gelmektedir.

Bu şikayetlerden ilgili operatörün gerek web sitesinde gerekse yazılı ve görsel reklam ve ilanlarında tüketicilere duyurulan söz konusu tarife uyarınca, aylık 1000 dakikalık konuşmanın ücreti bildirilmekte ve bu nedenle de “Tüketicilerin birçoğu kendilerine duyurulan tarife içeriğine itibar ederek tarife geçişi yapmaktadırlar”.Ancak Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından tarife geçişinden çok kısa bir süre sonra tüketicilere kısa mesaj gönderilerek tarifelerinin değiştirildiği, iptal edildiği gibi bilgiler verilmekte ve gerekçe olarak da kesin olmayan tahmini ifadeler kullanılmaktadır. Avea İletişim Hizmetleri ile irtibata geçmek isteyen tüketiciler, müşteri hizmetlerine kolay erişemediklerini ve kısa süre içinde de zaten değişikliğin onayları alınmadan gerçekleştirildiğini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda;

1.Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. öncelikle her yöne 1000 tarifesini yönetmelikte belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmemiş, tüketicilere tarife değişikliği hususunu kısa mesajla bildirmiş, ancak beklemeden değişikliği kısa süre içinde gerçekleştirmiş veya iptal etmiştir. Tarife değişikliği hususunda; Her ne kadar tarife değişikliği yürürlüğe girmeden önce tüketicilere kısa mesajla bilgi verilse dahi Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Tarifelerin düzenlenmesine ilişkin ilkeler başlıklı 14.maddesinde ; Tüketici Hakları Yönetmeliğinin düzenlediği şeffaflık ve bilgilendirme yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemekte tüketiciyi aydınlatmamaktadır. Tarife değişikliğinin gerekçesi kısa mesajla tüketiciye bildirilmemekte ancak tüketici talep ettiğinde açıklama yapılmakta, söz konusu açıklama da yeterince aydınlatıcı olmamaktadır. Tarife değişikliği gerekçesi olarak gösterilen kullanım süresinin aşılması sebebinin dayanağı olan bilgi ve belgeler ise tüketiciye sunulmamakta adeta keyfi hareket edilmektedir.

* Bilindiği üzere; Tüketici Hakları Yönetmeliğinin Tarife ve Tarife Paketi Değişiklikleri başlıklı 12. maddesi ve yine Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği Taslağı uyarınca ‘İşletmeciler; tarife ve fiyat değişikliklerini abonelerine, kısa mesaj, internet, basın, yayın organları veya posta ile değişiklik yürürlüğe girmeden önce duyurmakla yükümlüdür.‘denilmektedir.

* 10.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Tarifelerin düzenlenmesine ilişkin ilkeler başlıklı 14.maddesinde” ; MADDE 14 – (1) Kurum, her türlü elektronik haberleşme hizmetinin sunulması karşılığında uygulanacak tarifelere ilişkin düzenlemeleri yaparken, aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurur:

Tarifelerin, 5369 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde ;

c) Tarifelerin, sunulan elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin maliyetleri mümkün olduğunca yansıtması.

g) Tüketici menfaatinin gözetilmesi.

ğ) Tüketicilerin tarifelere ilişkin hususları bilmesinin sağlanması.

* Tüketici Hakları yönetmeliğinin “Tüketici Hakları” başlıklı 5. Mad’ sinin H bendi uyarınca……Tarife ve Tarife paketlerindeki değişiklikler yürürlüğe girmeden önce tüketicilerin bilgilendirme hakkının olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu durumda, 4077 Sayılı yasanın 4/A Maddesinde : Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında ..tesbit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği yararları azaltan veya ortadan kaldıran maddi,hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir.   Tüm bu bilgiler ışığında; Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin “Her yöne sınırsız (1000)” isimli tarifesinin, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak ve tüketici menfaatinin gözetilerek uygulanmasını, yaşanan tüketici mağduriyetlerine son verilmesini ve gerekenlerin yapılmasını ilgililerden beklemekteyiz.