Sigara Yasağı Kapsamına Giren ve Girmeyen (Kapalı Alan) Mekanları-Yerleri Nereleridir? Sigara Yasağına Uymayanlara Ne Gibi Cezalar Uygulanacak? Sigara Yasağının Amacı Nedir? Sigara Yasağına Uymayanlardan Alınacak Para Cezası Ne Kadar? Sigara Yasağına Uymayan İşverenler ve İşletmeler Ne Gibi Cezalara Çarptırılacak? Sigara Yasağının Uygulanmadığı Alanlar Nereleridir? İşte cevaplar!


5227 sayılı yasa hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayınız

4207 sayılı yasa hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayınız

4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması konulu genelge hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayınız

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ ve KONTROLÜ HAKKINDA KANUN:

Diğer ülke kanunlarıyla kıyaslandığında kişilere oldukça kapsamlı bir koruma getiriyor. Kanunun amacı:

 • Kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak,
 • Herkesin temiz hava soluyabilmesini sağlamak.

Kanunun 19 Mayıs 2008’de Yürürlüğe Girmiş Hükümleri

 • Sigara paketlerinin üzerinde sadece yazı değil, resimli uyarılar da yer alabilecek.
 • Televizyonlarda rol gereği bile olsa sigara görüntülerine yer verilemeyecek.
 • Bu tarihten itibaren sigara firmaları, topluma faydalı da olsa hiçbir etkinliğe sponsor olamayacaklar.
Sigara ve tütün ürünlerinin kullanılamayacağı alanlar:
 • Kamu hizmet binalarının kapalı alanları,
 • Her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikâmete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanları,
 • Taksi, dolmuş ve otobüsler,
 • Demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçları,
 • Okul öncesi eğitim kurumları, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının “kapalı ve açık alanları”nda

Sigara içilmeyecek.

Sigara ve tütün ürünlerinin kullanılabileceği istisnai alanlar:

Kanunun istisnaları son derece sınırlı: Sigara içimi için özel alan oluşturulabilecek bazı yerler de farklı öncelikler dikkate alınarak yasada belirlendi:

 • Yaşlı bakım evlerinde,
 • Ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde,
 • Ceza infaz kurumlarında,
 • Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde

Sigara içimi için özel alanlar oluşturulabilecek.

Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklaması için tahsis edilmiş odalar organize edilebilecek.

Sigara ve tütün ürünlerinin kullanılamayacağı açık alanlar:
 • Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamıyor
 • Ancak bu tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilecek.
Kanunun 19 Temmuz 20091’da Yürürlüğe Girmiş Hükümleri:

Sigara içilebilen alanların daraltılması çerçevesinde, özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde sigara içilen alanlar ve koşulları da tespit edildi.

KAPALI ALAN TANIMI:

Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dâhil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar,

Aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerin toplam alanının yarısından daha azı açık bulunan yerler

Kapalı alan olarak değerlendirilecek ve bu alanlarda tütün ürünleri 19 Temmuz’dan itibaren tüketilemeyecek.

İÇENE – İÇİRENE – KAMU GÖREVLİLERİNE YAPTIRIMLAR:
BİREYLERE:

Yasaya aykırı davranışlarda bulunan şahıslara “Kabahatler Kanunu”na göre yaptırım uygulanacak:

 • Yasak olan yerlerde sigara içenler 69 YTL,
 • Yere sigara izmariti ve paketi atanlar 25 YTL

para cezası ödeyecek.

İŞLETMELERE:

Yasa, uyarıya rağmen ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumlularına 500 YTL’den 6.000 YTL’ye kadar para cezası verilmesini getiriyor.

KAMU GÖREVLİLERİNE:

Kanunun uygulanması konusunda kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen kamu görevlilerine de ilgili disiplin hükümlerine göre disiplin cezası verilecek.

Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çevre Sözleşmesi

Türkiye’de 1996 yılında yürürlüğe giren yasa ile sigara içilen alanlara ilk sınırlamalar getirildi. Bu yasa toplumda sigaranın her ortamda içilmemesi konusunda bilincin oluşmasına katkı sağladı. Türkiye’de iş yerlerinde bir süredir, özel alanlarda sigara içilebiliyordu. Türkiye 2004 yılı Aralık ayında Dünya Sağlık Örgütü’nün Tütün Kontrolü Çevre Sözleşmesine 43. ülke olarak imza attı. Sözleşme 168 ülke tarafından imzalandı. 154 ülke sözleşmeyi onaylayarak taraf haline geldi.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI:

TKÇS’nin imzalanmasını takiben Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Ulusal Tütün Kontrol Programı hazırlanarak 7 Ekim 2006 tarihinde Başbakanlık Genelgesi ekinde yayımlandı.

Ulusal Tütün Kontrol Programı çerçevesinde hazırlanan 2008-2012 Eylem planı 12 Aralık 2007’de kamuoyuna duyuruldu.

TÜTÜN KONTROL PROGRAMININ TEMEL HEDEFİ: 2012 yılına kadar ülkemizde 15 yaşından büyüklerde sigara içmeyenlerin oranını %80’in üzerine çıkarmak,

15 yaşından küçüklerde ise %100’e yakın olmasını sağlamaktır.

Yasa uygulaması 3 ana başlık altında toplanıyor.

1. Tütün ürünlerine talebin azaltılmasına yönelik önlemler:

Halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri

 • Sigarayı bırakmanın teşviki
 • Fiyat ve vergilendirmenin düzenlenmesi
 • Çevresel tütün dumanına maruziyetin (pasif içicilik) önlenmesi
 • Reklâm, promosyon ve sponsorluk tedbirleri

Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini

İçeriyor ve 19 Mayıs’tan itibaren uygulamaya giriyor.

2. Tütün arzının ve tütün ürünlerinin kullanımının azaltılmasına yönelik önlemler:

 • Yasadışı ticaretin önlenmesi
 • Gençlerin tütün ürünlerine ulaşabilirliğinin engellenmesi
 • Tütün üretimi ve alternatif politikalar oluşturulmasını

Kapsıyor.

3. Tütün kullanımı ve ulusal tütün kontrol programının izlenmesi, değerlendirmesi ve raporlanması:

Yasa Hakkında:

1. 4207 Sayılı Yasaya Kısaca Göz Atalım

2. 4207 Sayılı Yasaya Göre Sorumluluklarımız

3. Tütün Ürünlerinin Tüketilemeyeceği Yerler ve Yasanın Uygulama Takvimi

4. Tütün Ürünlerinin Tüketilebileceği İstisnai Durumlar

5. 4207 Sayılı Kanunun Cezai Hükümleri

6. Kullanımı Zorunlu Uyarı Malzemeleri

Sigara Yasağı Kapsamına Giren ve Girmeyen (Kapalı Alan) Mekanları-Yerleri Nereleridir? Sigara Yasağına Uymayanlara Ne Gibi Cezalar Uygulanacak? Sigara Yasağının Amacı Nedir? Sigara Yasağına Uymayanlardan Alınacak Para Cezası Ne Kadar? Sigara Yasağına Uymayan İşverenler ve İşletmeler Ne Gibi Cezalara Çarptırılacak? Sigara Yasağının Uygulanmadığı Alanlar Nereleridir TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ ve KONTROLÜ HAKKINDA KANUN TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ ve KONTROLÜ HAKKINDA KANUNX 5227 sayılı yasaX 4207 sayılı yasaX 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması konulu genelgeX sigara yasağı kanununun 19 Temmuz 20091’da Yürürlüğe Girmiş Hükümleri