TİCARİ ARAÇ SAHİBİ FİRMALAR VE ARAÇ SÜRÜCÜLERİ DİKKAT
K Araç Yetki belgesi, SRC Belgesi, Psikoteknik Belgesi

Bilindiği gibi Ulaştırma Bakanlığı 25 Şubat 2004 Tarih ve 25384 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ve bu yönetmelikte değişiklik yapan 11 Haziran 2009 Tarih ve 27255 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile taşıma işleri kavramı ve kapsamı genişletilerek K yetki belgesi, K1-K2 yetki belgeleri olarak ihdas edilmiştir. Yurtiçi eşya taşımacılığı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde üç başlık altında toplanmış ve bu taşıma şekillerine göre aşağıda tanımlanan Yetki Belgelerinin alınması zorunluluğu getirilmiştir.

FİRMALARIN ALMASI GEREKEN BELGELER

K Yetki belgesi : Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşıma şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

K1 Yetki belgesi : Kendi adına kayıtlı araçlarla yurtiçinde ve İl içinde başkasına ait eşya taşımacılığı (Nakliyecilik) yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.

K2 Yetki belgesi: Kendi adına kayıtlı araçlarla sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.

K YETKİ BELGESİ OLMADAN TAŞIMA YAPMANIN CEZASI 2000 TL DİR.

SÜRÜCÜLERİN ALMASI GEREKEN BELGELER

SRC BELGESİ: SRC Belgesi uluslararası ve yurtiçi yolcu ve yük taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi ticari araç kullanan şoförlerin Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

PSİKOTEKNİK BELGESİ: Sağlık bakanlığı tarafından onaylı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve simülatör aletinin vermiş olduğu rapor ve bu raporun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması sonucunda sahip olacağınız bir belgedir.