Üniversitelere Kayıtta, Nüfus Cüzdanı ve İkamet Belgesi İstenmeyecek, Bu Veriye Ulaşmak için Öğrenciden T.C. Vatandaşlık Numarası Bilgisi İstenecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Ziya Özcan, üniversite kayıtlarına ilişkin üniversitelere gönderdiği ikinci genelgede, öğrencilerden daha önce alınmış olan ve değişmediği beyan edilen bilgi ve belgelerin yeniden istenmemesi gerektiğini bildirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, rektörlüklere, 24 Ağustos 2009’da üniversite kayıtlarıyla ilgili genelge göndermişti.

Özcan’ın, rektörlüklere son gönderdiği aynı konuya ilişkin kapsamlı genelgede, 31 Temmuz 2009 tarihli ”Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca üniversiteye yapılacak öğrenci kayıtları sırasında istenecek belgelere yer verildi.

Buna göre,

nüfus cüzdanı ve ikamet belgesi istenmeyecek, bu veriye ulaşmak için öğrenciden T.C. Vatandaşlık Numarası bilgisi istenecek.

Katkı payları dışında kayıt için öğrencilerden her ne ad altında olursa olsun mevzuat dayanakları olmayan hiçbir ücret istenmeyecek.

Ancak öğrenci kayıtlarında istenen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından onaylanacak.

Üniversiteler beyanın doğruluğunu adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden talep ve teyit etmek üzere adli sicil belgesi (sabıka kaydı) yerine adli sicil beyanı isteyecek.